F 15.10 - F 15.71 - F 15.72 - F 15.73 Astar emaye Fritleri

Genel Kullanm: 
Bu emayeler genel kullanm amal astar kat emayeleridir

astar emaye friti
astar emaye friti

 

Deirmen Forml
A B
Genel kullanm Astar Emaye 0,40 mm den ince saclar iin uygun Astar emaye
F 15.10 (Sper sert) 20
F 15.71 (Sert) 30 10
F 15.72 (orta sert) 40 40
F 15.73 (Yumuak) 30 30
MT 510 Kil 6 1
Kuvars 10 - 20 10 - 20
Sodyum Nitrit 0,2 0,2
Boraks 0,1 0,1
Su ihtiya kadar
tme ncelii (Bayer)Daldrma: 2,5 - 5 Pistole 0,5 - 1,5
Younluk 1,68 - 1,72 gr/cm3
Uygulama Arl 500 - 550 gr/m2
Emaye Kalnl 110 - 140 mikron
Piirme Scakl 810 - 830 oC

Emaye Özellikleri : 
Yapma min 1 numara (DEZ-MB-7.12.1)

Salk Bilgileri : 
Bu ürün Pb, Hg, Cd, Cr+6 içermez
keskin kimya

Genel puçlar : 
* Kuvars ilave edildiinde pime scakl da artrlmaldr.
* 1 mm den kaln saclar için %10 dan daha fazla kuvars ilave edilmesini tavsiye etmiyoruz.

 
 
 
Anasayfaletiim Site Haritas Atak Mail