F 15.81 - F 15.82 - F 15.83 Astar Emaye Fritler

Genel Kullanm: 
Bu emayeler yksek yapma gerektiren durumlarda, zel salarda kullanma uygundur.

astar emaye friti
astar emaye friti

 

Deirmen Forml A B C
Liberti astar emaye
F 15 81 (Sert) 30
F 15 82 (Orta) 40
F 15 83 (Yumuak) 30
MT 510 Kil 6
Kuvars 10 - 20
Sodyum Nitrit 0,2
Boraks 0,1
Su 50
tme ncelii (Bayer)Daldrma: 2,5 - 5 Pistole 0,5-1,5
Younluk 1,68 - 1,72 gr/cm3
Uygulama Arl 500 - 550 gr/m2
Emaye Kalnl 110 - 140 mikron
Piirme Scakl 810 - 830 oC

Emaye Özellikleri : 
Yapma min 1 numara DEZ-MB 7.12.1

Salk Bilgileri : 
Bu ürün Pb, Hg, Cd, Cr+6 içermez
keskin kimya

Genel puçlar : 
* Kuvars ilave edildiinde pime scakl da artrlmaldr.

 
 
 
Anasayfaletiim Site Haritas Atak Mail