F 19 23 - F 19.21 Beyaz Emaye Fritleri

Genel Kullanm: 
Bu emayeler yüksek opakla sahip olup tüm beyaz yüzeylerde ve mutfak eyalarnda kullanlr.

beyaz emaye friti
beyaz emaye friti

 

Deirmen Forml A B C
F 19.21 100    
F 19.23   100  
MT 510 Kil 5 5  
Sodyum Nitrit 0,2 0,2  
Su 50    
Öütme ncelii (Bayer) Daldrma: 2,5 - 5 Pistole 0,5 - 1,5
Younluk 1,68 - 1,72 gr/cm3
Uygulama Arl 500 - 550 gr/m2
Emaye Kalnl 110 - 140 mikron
Piirme Scakl 800 - 820 oC

 

Emaye Özellikleri : 
Asit Dayanm A ISO 2722
L* 92,5 min Colormeter
a* -1,5 maks
b* '-1.00 ----- +0,5

Salk Bilgileri : 
Bu ürün Pb, Hg, Cd, Cr+6 içermez
kimya

Genel puçlar : 
* Piirme scakl artrldnda renk mavi tondan krem tona doru kayar.
* ki den fazla piirimlerde yüzey problemi risklerini azaltmak için daha sert astar kullanlmaldr.


 
 
 
Anasayfaletiim Site Haritas Atak Mail