Fritler
Ürün Ad Genel Kullanm
Uygulama
       
Direkt Kahverengi Fritler
F10.71 Direkt Kahverengi Emaye Friti
Bu frit soba ve soba borusu üretimi için uygundur.
frit
frit
       
Majolik Emaye Fritleri
F 12.90 Açk Majolik Emaye Friti
F 12.92 Koyu Majolik Emaye Friti
Bu emaye friti genellikle sobalarda dekoratif amaçl kullanlr. 
frit
frit
       
Astar Emaye Fritleri
F 15.10 Süper Sert Astar Emaye Friti
F 15.71 Sert Astar Emaye Friti
F 15.72 Orta Sert Astar Emaye Friti
F 15.73 Yumuak Astar Emaye Friti
F 15.81 Astar emaye fritler
F 15.82 Astar emaye fritler
F 15 83 Astar emaye fritler
Bu emayeler genel kullanm için astar kat emayeleridir
frit
frit
       
Asit Dayanml Direkt Emaye Fritleri
F 18 03 Asit Dayanml Siyah Emaye Friti
F 18.17  Asit Dayanml Siyah Emaye friti
F 18.30  Anti Balk Pulu Emaye Friti

Bu emaye tencere içinde, Frn tepsilerinde ve frn gövdesinde kullanm için uygundur.
frit
frit
F 18.44  Termik Santral Is Deitirici Emaye Friti Bu emaye friti termik santrallerde kullanlan s deitiriciler iin uygundur. %30 slfirik aside mkemmel dayankllk gsterir.
frit
frit
Sper Asit Dayanml Emaye Fritler Bu tr emaye fritleri daha yksek asit mukavemeti gerektiren emaye uygulamalarnda kullanlr. Asit direnci ISO 2722 std a gre AA dr.
frit
frit
       
Titanl st Kat Emayeler
F 19.23    Beyaz Emaye Friti
Bu emaye yüksek opakla sahip olup tüm beyaz yüzeylerde ve mutfak eyalarnda kullanlr.
frit
frit
       
Titanl st Kat Emayeler
F 19.40 Yar effaf Emaye Friti
F 19 21 Mavi Beyaz Emaye Friti
Bu frit; mutfak eyalarnda pastel renkler elde etmek için kullanlr.
frit
frit
       
Titanl st Kat Emayeler
F 19.50    effaf Emaye Friti
Bu frit, tamamen effaf özellikte olup tüm pigmentler ile de uyumludur.
frit
frit
       
Titanl st Kat Emayeler
F 19.57    Mat effaf Emaye Friti
Bu frit; effaf bir frit olup pigment ile renklendirilir. Fritin yüzeyi tamamen mat dr.
frit
frit
       
Titanl üst kat emayeler
F 19.80    Krem Emaye Friti
Bu emaye; mutfak eyalar üretimi için uygundur.
frit
frit
       
Kendinden Renkli st Kat Emaye Fritleri
F 20.95    Asit dayanml kobalt mavi emaye friti
Bu emaye friti; mutfak eyalarnda kullanlr. Asit dayanm A olduu için tencere içinde de kullanlabilir.
frit
frit

 
 
 
Anasayfaletiim Site Haritas Atak Mail