F 19.80 Krem Emaye Friti

Genel Kullanm: 
Bu emaye; mutfak eyalar üretimi için uygundur.

krem emaye friti
krem emaye friti

 

Deirmen Forml A B C
F 19.80 100    
MT 510 Kil 5    
Sodyum Nitrit 0,2    
Su ihtiya kadar    
Öütme ncelii (Bayer) Daldrma: 2,5 - 5 Pistole 0,5 - 1,5
Younluk 1,68 - 1,72 gr/cm3
Uygulama Arl 500 - 550 gr/m2
Emaye Kalnl 110 - 140 mikron
Piirme Scakl 800 - 820 oC

 

Emaye Özellikleri : 
Asit Dayanm A ISO 2722

Salk Bilgileri : 
Bu ürün Pb, Hg, Cd, Cr+6 içermez
kimya

Genel puçlar : 
* Bu emaye; ayn zamanda majolik emayenin altnda ikinci kat olarak kullanlr.


 
 
 
Anasayfaletiim Site Haritas Atak Mail