Test Metotları
Oda Sıcaklığında Sitrik Asit Dayanım Testi
   
Test Prensibi
   Bu test için %10 luk sitrik asit çözeltisi kullanılır. Sitrik asit çözeltisi belirli bir süre emaye yüzeyine uygulanır, neticede emaye    üzerinde yaptığı deformasyona göre asit dayanımı belirlenir

   Test Yöntemi
      1- Birkaç damla sitrik asit çözeltisi emaye yüzeyine damlatılır
      2- Asit damlaları düz bir saat camı ile kapatılır
      3- 15 dk beklenir saat camı alınarak emaye yüzeyi su ile yıkanır. Oluşan etki değerlendirilir

   3-a Gözle Kontrol: Asit uygulanmış alan ile uygulanmamış alan arasında gözle her hangi bir fark varsa sonuç negatiftir

   3-b Kurşun Kalem testi: Asit uygulanmış bölge ile uygulanmamış bölge arasında kurşun kalem ile paralel çizgiler çizilir.    Çizgiler    kuru bir havlu ile silinir. Eğer asit uygulanmış bölge diğer bölgeye göre daha zor siliniyorsa sonuç negatiftir.

   3-c Yansıma Testi: Asit uygulanmış bölge ile uygulanmamış bölge üzerinde bir ışık kaynağı gezdirilir. Eğer asit uygulanmış    bölgenin yansımasına bir bulanıklık söz konusu ise sonuç negatiftir.

   4-d Kurşun kalem testi: yaş: 3-b maddesinde yapılan test ıslak bir havlu ile yapılır. eğer asit uygulanmış bölge daha zor    siliniyorsa    sonuç negatiftir.
keskin kimya

 
 
 
 
 
Anasayfaİletişim Site Haritası Atak Mail