Pigmentler

Keskin Kimya ilk i yaamna balad 1978 yllnda 25 kg günlük kapasite ile pigment üretmekte idi. Aradan geçen çeyrek asrlk sürede Keskin Kimya pigment üretimin 5000 kg/gün kapasiteye çkarmakla birlikte hitap ettii sektörlere emaye nin yan sra seramik ve cam mozaik sektölerini de katt.

Keskin Kimya ar-ge departman pigmentlerin üretim ve kontrollerini kullanlacak alan göre farkl ekillerde kontrol etmektedir.

pigmentler
pigmentler
pigmentler
pigmentlerpigmentlerEmaye Pigmentleri

Emaye pigmentleri astar kat ve üst kat emayelerde kullanm için uygundur. Astar katlar da % 1 ila %3. Üst kat emayelerde effaf emaye için %4 yar effaf emaye için ise %2 orannda kullanlr.

Keskin Kimya pigmentleri P harfi ile balar. Pigmentler genel olarak kullanldklar emaye ile birlikte test edilir.

 

 

pigmentlerCam Mozaik Pigmentleri

Cam mozaik pigmentleri cam tozu içinde rahat karm salayacak ekilde üretilmitir. Pigment kullanm oran müteri ihtiyacna göre deimekle birlikte genel olarak %0,2 dir. Cam mozaik üretiminde sonuç renk için cam kalitesi de önem arz eder. Daha iyi sonuç elde etmek için hem cam hem pigment kontrol altnda tutulmaldr.

 

 

pigmentlerSeramik Pigmentleri

Seramik pigmentleri kodu CP harfi ile balar. Tüm seramik pigmentleri düzgün boyut dalm gösterir. Boyut dalm ya sistem Malvern Particle Size Analyzer cihaz ile her üretim kontrol edilmektedir.

 

 
 
 
Anasayfaletiim Site Haritas Atak Mail