Teknik Bilgiler

Elektrikli ve Gazl Frn D Yzeyleri

Elektrikli ve Gazl Frn
Elektrikli ve Gazl Frn
Elektrikli ve Gazl Frnlarn D Yüzeyleri  
Parametre Standart Aral Test Yöntemi
Emaye Kalnl maksimum 0,4 mm ISO 2178
Yapma minimum 2 numara Keskin std (sayfa 280)
Darbe Dayanm 24 saat sonra çapta 2 mm den büyük hasar olmamal DIN 51115 (Esneklik= 20 N)
Oda scaklnda sitrik asit dayanm testi A snf ISO 2722
Sodyum piro fosfat çözeltisi dayanm testi maksimum. 35 gr/m2 ISO 4533

Elektrikli ve Gazl Frn Tepsileri

Elektrikli ve Gazl Frn Tepsileri
Elektrikli ve Gazl Frn Tepsileri
Elektrikli ve Gazl Frn Tepsileri
Parametre Standart Aral Test Yöntemi
Emaye Kalnl maksimum 0,3 mm ISO 2178
Yapma minimum 2 numara Keskin std (link)
Darbe Dayanm 24 saat sonra çapta 2 mm den büyük hasar olmamal DIN 51115
(Esneklik= 20 N)
Oda scaklnda sitrik asit dayanm testi A snf ISO 2722
Sodyum piro fosfat çözeltisi dayanm testi maksimum. 35 gr/m2 ISO 4533

Ocak Izgaralar ve Bek Kapaklar

Ocak Izgaralar
Ocak Izgaralar
Ocak Izgaralar
Ocak Izgaralar ve Bek Kapaklar
Parametre Standart Aral Test Yöntemi
Emaye Kalnl maksimum 0,4 mm (uçlarda 0,6 mm kabul edilebilir) ISO 2178
Yapma Gümü rengi metal görülmemelidir (minimum 1 numara) Keskin std (link)
Termal ok Dayanm 360 o C / 5 çevrim * DEZ- MB 7.12.1
Is Dayanm 380 o C / 3 çevrim * ISO 4530
Oda scaklnda sitrik asit dayanm testi A snf ISO 2722
* Bek kapaklarnda: 380 oC / 5 çevrim
** Veri, zgara uçlar içindir. Bek kapaklar için 400 oC, 3 saat gereklidir

Kk Ev Aletlerinin D Yzeyleri (Masa st mangal, tost mak. vb.)

Kk Ev Aletleri
Kk Ev Aletleri
Küçük Ev Aletlerinin D Yüzeyleri (Masa üstü mangal, tost mak. vb.)
Parametre Standart Aral Test Yöntemi
Emaye Kalnl maksimum 0,4 mm ISO 2178
Yapma minimum 2 numara Keskin std (link)
Darbe Dayanm 24 saat sonra çapta 2 mm den büyük hasar olmamal DIN 51115 (Esneklik= 20 N)
Oda scaklnda sitrik asit dayanm testi A snf ISO 2722
Sodyum piro fosfat çözeltisi dayanm testi maksimum. 35 gr/m2 ISO 4530


Yemek Piirme Kaplar

Yemek Piirme Kaplar
Yemek Piirme Kaplar
Yemek Piirme Kaplar
Yemek Piirme Kaplar
Parametre Standart Aral Test Yöntemi
Emaye Kalnl maksimum 0,4 mm (uçlarda 0,6 mm kabul edilebilir) ISO 2178
Yapma Gümü rengi metal görülmemelidir (minimum 1 numara) Keskin std (link)
Termal ok Dayanm 360 o C / 5 çevrim * DEZ- MB 7.12.1
Is Dayanm 380 o C / 3 çevrim * ISO 4530
Oda scaklnda sitrik asit dayanm testi A snf ISO 2722
* Bek kapaklarnda: 380 oC / 5 çevrim
** Veri, zgara uçlar içindir. Bek kapaklar için 400 oC, 3 saat gereklidir

Scak Su niteleri

Scak Su niteleri
Scak Su Üniteleri
Parametre Standart Aral Test Yöntemi
Emaye kalnl 0,15 ila 0,50 mm ISO 2178
Yapma minimum 2 numara Keskin std (link)
Darbe dayanm 24 saat sonra çapta 2 mm den
büyük hasar olmamal
DIN 51115
(Esneklik= 10 N)
Termal ok dayanm 200 oC, 5 çevrim DEZ-MB 7.12.1
Kaynar su ayanm maksimum 3,5 gr/m2 ISO 2744
Oda scaklnda sitrik asit dayanm testi A snf ISO 2722
Souk sitrik asit dayanm A snf (10% hidroklorik
asit çözeltisi 1 saat)
ISO 2722
Sodyum piro fosfat çözeltisi dayanm testi maksimum 20 gr/m2 DEZ-MB 7.4.4
* Belirlenmi normlar iç yüzeyler içindir

 
 
 
 
Anasayfaletiim Site Haritas Atak Mail