Teklif İste
T
E
K
L
İ
F

İ
S
T
E
Corporate First

Misyon

Faaliyet gösterdiğimiz sektörün standartlarını yakalamak.Tedarikçisi olduğumuz firmaların ih teknik servis, üretim hızı ve ihtiyaca yönelik ar-ge çalışmalarıyla güven ve tatmin duygusu oluşturmak.

Vizyon

Gelişen teknolojiyi takip edip firmayı Ar-ge, üretim ve teknik destek anlamında dijital dünyaya uyarlamak. Bu vizyonla sektöre ve tedarikçisi olduğumuz firmalara bir adım önde hizmet edebilmek.

KALİTE POLİTİKASI

Keskin Kimya misyonunun ana merkezinde, güncel teknolojiler kullanılarak müşteri memnuniyeti işlenmektedir. Kalite anlayışımız, iş ortağımız olarak kabul ettiğimiz müşterilerimizle; Uzun Dönemli, Sağlam, Sağlıklı, Yüksek Performansa Dayalı Çalışma ilkelerine dayalı iş ilişkileri içerisinde olmak ve müşterilerimizi, kendi alanlarında en rekabetçi hale getirmektir. Keskin Kimya yapısını ve kalite anlayışını; ISO 9001, ISO 14001 standartlarında oluşturmuş ve bu standartları endüstri 4.0 ilkeleriyle yenilediği fabrikasında üretimden satışa her aşamada korumaktadır. Firmamızın olmazsa olmazı ve en önemli stratejik amaçlarından birisi de gerek firma içi gerekse firma dışı eğitimlerle insan kaynakları gücünü en verimli şekilde kullanmaktır.

ÇEVRE POLİTİKASI

  • Keskin Kimya emaye hammade üretimi ve diğer hizmetlerimizden kaynaklanan çevresel boyutları sistematik olarak yönetebilmek için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini kurmayı ,dökümante etmeyi, uygulamaya koymayı ve etkin bir şekilde sürekliliğini sağlamayı;
  • Çevre Yönetim Sisteminin sürekli geliştirilmesini, çevresel kirlenmenin önlenmesine dair uygulanabilir tedbirlerin alınmasını;
  • Çevre boyutlarıyla bağlantılı yürürlülükteki ulusal ve yerel yasal düzenlemelere uymayı;
  • Doğal Kaynak kullanımını azaltmayı;
  • Tedarikçilerimizi Çevre Yönetim Sistemi hakkında bilinçlendirmeyi;
  • Çevre raporu hazırlayarak ilgili taraflarla paylaşmayı;
  • Çevre politikasının Keskin Kimya adına çalışan bütün kişilere duyurulacağını ve politikanın halkın erişimine açık olacağını taahhüt eder.
Corporate Second

SERTİFİKALAR & BELGELER

play store icon