Teklif İste
T
E
K
L
İ
F

İ
S
T
E

Deterjan Testi

Amaç: Emayenin kimyasal korozyona dayanımının belirlenmesi.

 

Yöntem: EN 14483-2.14’te belirtilen yöntemler kullanılarak yapılır. Test çözeltisi hazırlandıktan sonra emaye 2,5 saat çözeltide bekletilir. Sonuç test plakasındaki g/m2 cinsinden kaybına göre hesaplanır.

play store icon