Teklif İste
T
E
K
L
İ
F

İ
S
T
E

Kalınlık

 

 

AMAÇ

Emayelenmiş metal plaka yüzeyindeki emaye kalınlığını Elkometre ile ölçmektir.

 

YÖNTEM

Emaye kalınlık ölçme işleminden önce Elkometre cihazı kalibre edilmiş olmalıdır.

Plaka üzerinde en az 3 ölçüm yapılarak, her ölçüm bölgesi üzerine kalınlık değeri yazılmalıdır.

Kalite kontrol formuna, bu üç kalınlık degerinin ortalaması yazılır.

 

Elkometre cihazı kalınlığı ölçülecek plakanın yüzeyine dik tutularak ölçüm yapılır.

 

Elkometre ekranındaki değer emayenin kalınlığını mikrometre olarak vermektedir.

Uygulama Alanları

play store icon