Teklif İste
T
E
K
L
İ
F

İ
S
T
E

Kaynar Su Dayanım Testi

Kaynar Su Dayanım Testi
Amaç: Emayeli yüzeyin sıcak suya maruz kaldığında oluşabilecek kaybını ölçmektir. 

 

Test Yöntemi 
1- Test edilecek parçalar aşağıdaki gibi hazırlanmalıdır. 
  a. Test plakaları aynı sac dan yapılmalıdır. 
  b. Tartım hassasiyeti uygun olması için, kullanılan sac 2 mm den kalın olmamalıdır 
  c. Emaye kalınlığı en az 250 mikron olmalı ve emaye yüzeyinde delik sivilce vb. yüzey hataları olmamalıdır. 
  d. Deney parçaları sabit tartıma getirilmeleri için saf su ile yıkanmalı, 100 - 110 derecedeki etüvde iyice kurutulmalı ve desikatörde soğutulduktan sonra ilk tartım alınmalıdır (M1) 

2- Test cihazı resimde görüldüğü gibi, DIN ISO 2734 normlarına göre hazırlanmalıdır. Bir plaka aparatın tabanına diğeri ise aparatın üstüne bağlanır. 
3- Aparat yüksekliğinin 2/3 ü kadar saf su ile doldurulur. 
4- Isıtıcı dakikada 2- 3 baloncuk verecek şekilde ayarlanır. 
5- Korozyon süresi minimum 2 gün dür. 
6- Korozyon işlemi bittikten sonra palalar alınır, önce %5 lik asetik asit çözeltisi ile sonra da saf su ile iyice yıkanır. 
7- Plakalar 100- 110 oC lik etüvde kurutulur, desikatörde soğutularak tekrar tartılır (M2).

Uygulama Alanları

play store icon