Teklif İste
T
E
K
L
İ
F

İ
S
T
E

Kaynar Sülfirik Asit Testi

Amaç: Emayenin kaynar sülfrik altında kaybını ölçmektir.

 

Yöntem: EN 14483-2.11 ‘de belirtilen yöntemler kullanılarak yapılır. Test çözeltisi hazırlandıktan sonra emaye 24 saat çözeltide bekletilir. Sonuç test plakasındaki g/m2 cinsinden kaybına göre hesaplanır.

play store icon