Teklif İste
T
E
K
L
İ
F

İ
S
T
E

Parlaklık

Parlaklık

 

Amaç

Parlaklık değerini belirleyip standart yüzey görünümüne sahip ürün hazırlamak.

 

PARLAKLIK ÖLÇÜMÜ

Emayelenmiş referans ve test plakasının yüzeyi kuru ve temiz bir bezle silinir.

Parlaklık ve matlık ölçme cihazı ölçme işleminden önce kalibre edilir.

Parlaklık için siyah referans ve matlık için beyat referans kullanılır.

Cihazın üzerindeki kırmızı ok referansın üzerindeki çizgi ile çakışacak şekilde referans üzerine konur.

Cihaz üzerinde okunan değerin referans üzerindeki değer ile aynı olması sağlanır.

Cihaz önce REFERANS plakasının yüzeyine konur ve parlaklık ölçümü yapılır.

Sonra analiz edilecek plakanın yüzeyine konur ve ölçüm yapılır.

Numune parlaklık degerinden standart parlaklık degeri çıkarılarak sonuç (dg) kaydedilir.

Örnek: Std :g=4 numune g=5 ise dg: 4-5=-1

 

Matlık ölçümü için aynı işlem beyaz referans kullanılarak yapılır.

 

Uygulama Alanları

play store icon