Teklif İste
T
E
K
L
İ
F

İ
S
T
E

Renk Ölçüm

Renk Ölçüm

 

 

Amaç

Bu testin amacı emaye uygulanmış yüzeyde emayenin renk değerlerini sayısal veri halinde belirlemektir. Kolormetre cihazı gereklidir.

 

YÖNTEM

 • Kolormetre POWER tuşu ON konumuna getirilerek cihaz açılır.
 • Önce standart ve numune ürünlerin kalınlıkları ölçülerek, her iki plakada 110 mikron üzerinde olmak kaydıyla, kalınlıkların eşit olduğu noktası belirlenir.
 • Her iki üründe de ölçüm tam bu noktalar üzerinde yapılır.
 • Kolormetre cihazı standart ürünün üzerine konur ve TARGET tuşuna basılır.
 • Kolormetre cihazı standart numune üzende iken el ile tutulan noktadaki MEASURE tuşuna basılır, yaklaşık 5 saniye kadar beklenir ve ölçüm yapılır.
 • Ekranda standart plakasına ait L,a,b değerleri görülür. Oklarla ekrandaki OK ikonu üzerine gelip SAVE tuşuna basarak standart numune değerleri kaydedilir.
 • Beyaz ve krem emaye dışındaki ürünler SCE modunda, beyaz ve krem emayeler ise SCI modunda ölçüm yapılır.
 • Ölçüm cihazı standart plakanın üzerinden alınır ve ürün plakası üzerine konur.
 • Önce üstteki SAMPLE tuşuna sonra alttati ölçme/MEASURE tuşuna basılır.
 • Ekrandaki L, a, b, dL, da, db ve E değerleri ekranda görülüyor ve bu değerler numune ile ilgili rapora kaydedilir.
 • Cihazın power tuşu OFF konumuna getirilerek cihaz kapatılır.

Uygulama Alanları

play store icon