Teklif İste
T
E
K
L
İ
F

İ
S
T
E

Yapışma Testi

Yapışma Testi

AMAÇ

Emayenin sac yüzeyi kaplama başarısını ölçmektir. Doğru uygulanmış bir emaye yüzeye yapışma sağlar ve darbe sonucu atma oluşmaz.

 

YÖNTEM

Yandaki resimde görünen darbe test aleti kullanılır. Darbe aleti belirlenmiş çap ve ağırlıkta olup ucu küresel olarak yapılmıştır.
Emayelenecek parça darbe test aletinin altında bulunan halka şeklindeki metal kalıba, test yap

 

YAPISAL ÖZELLİKLER

1m uzunluğunda ve 21 mm iç çapında olan bir boru uygun bir şase üzerinde tamamen dik olacak şekilde konumlandırılmıştır.


Borunun bir yüzeyinden kanal açılmıştır. Bu kanalın çeşitli yükseklikteki bölgelerine, ağırlığı sabitlemek için bölmeler konumlandırılmıştır. Borunun içinde 2 kg ağırlığında darbe aparatı bulunur. Bu aparatın ucu 10 mm çapında yarı küre olarak dizayn edilmiştir. Borunun alt ucu ile üzerine test plakasını koyulan metal kalıp arası mesafe düşey yük ağırlığının gücünün azalmayacağı şekilde ayarlanmıştır.


Darbe ağırlığının, üzerine test parçası koyulacak olan metal kalıba mesafesi 0,75 m dir. Bu mesafeden darbe ağırlığı serbest bırakılır, böylece darbe enerjisi 15 kj olarak belirlenmiş olur. Darbe enerjisi = Düşme yüksekliği X darbe ağırlığı X Yerçekimi sabiti

Uygulama Alanları

play store icon