Teklif İste
T
E
K
L
İ
F

İ
S
T
E

Sitrik Asit Dayanım Testi

Amaç: 

Emaye yüzeyinin aside dayanımını ölçmektir.


Test Yöntemi
1- Birkaç damla sitrik asit çözeltisi emaye yüzeyine damlatılır
2- Asit damlaları düz bir saat camı ile kapatılır
3- 15 dk beklenir saat camı alınarak emaye yüzeyi su ile yıkanır. Oluşan etki değerlendirilir

3-a Gözle Kontrol: Asit uygulanmış alan ile uygulanmamış alan arasında gözle her hangi bir fark varsa sonuç negatiftir

3-b Kurşun Kalem testi: Asit uygulanmış bölge ile uygulanmamış bölge arasında kurşun kalem ile paralel çizgiler çizilir. Çizgiler kuru bir havlu ile silinir. Eğer asit uygulanmış bölge diğer bölgeye göre daha zor siliniyorsa sonuç negatiftir.

3-c Yansıma testi: Asit uygulanmış bölge ile uygulanmamış bölge üzerinde bir ışık kaynağı gezdirilir. Eğer asit uygulanmış bölgenin yansımasına bir bulanıklık söz konusu ise sonuç negatiftir.

4-d Kurşun kalem testi: yaş: 3-b maddesinde yapılan test ıslak bir havlu ile yapılır. eğer asit uygulanmış bölge daha zor siliniyorsa sonuç negatiftir.

Uygulama Alanları

play store icon